Ổn định huyết áp

Bộ sản phẩm giúp ổn định huyết áp. Phù hợp với người bị huyết áp thấp và cả huyết áp cao.