Hắc sâm

Tất cả các sản phẩm được chiết xuất từ hắc sâm Hàn Quốc, có thành phần là nhân sâm tinh luyện từ Hàn Quốc!