Hồng Sâm Củ Khô 300gr Daedong Số 20

4,150,000 

Hồng sâm củ khô Daedong 300gr- Lớp hồng sâm Good 6 năm tuổi
Xuất xứ: Hàn quốc – Daedong Korea Ginseng co.,Ltd
Trình bày: Hộp sâm sắt củ khô 6 năm tuổi 300 gr Daedong- Good
Thời gian lưu trữ: 10 năm từ ngày sản xuất
Kích thước củ: size 20
Số lượng củ: 14 củ/300gr
Chứng nhận ATTP: 3690/2015/ATTP – XNCB
Mã vạch: 880 9118 590005

Cho phép đặt hàng trước

4150000.00

Hồng Sâm Củ Khô 300gr Daedong Số 20

hong_sam_cu_kho_300gr_so20_Daedong

Đặt trước