Bộ quà tặng – Hồng Sâm VIP

Liên hệ

Có những món quà chỉ chú trọng về hình thức; có những món quà chỉ gói gọn trong chất lượng sản phẩm; lại có những món quà chỉ chuyên tâm đến việc thêu dệt ý nghĩa. “Hồng Sâm VIP” không thiết kế phiến diện theo những cách đó mà ý nghĩa thực sự nằm ở sự tổng hòa kết hợp của 3 yếu tố: hình thức đẹp mắt, thông điệp có chiều sâu và chất lượng sản phẩm đỉnh cao.

Thông tin sản phẩm:

  • Hồng sâm củ khô – 600 gram
  • Bột Thái cực sâm (Thiên sâm) – 2 lọ x 100 gram
  • Cao Hồng sâm 100% – 240 gram
  • Cao Hắc sâm 100% – 240 gram
Danh mục:

0

Bộ quà tặng – Hồng Sâm VIP

Bộ quà tặng hồng sâm VIP

Trong kho