Trà hồng sâm 4mg/g (3g*30 stick) – Daedong

330,000 

Thành phần chức năng 90 g (3gx30 gói) – hàm lượng trên 1 ngày sử dụng (9g) tổng ginsenosides Rg1, Rb1 và Rg3 là 3,6 mg

Tinh chất hồng sâm (Thành phần rắn trên 60%, ginsenoside Rg1, Rb1 và Rg3 tổng 4mg/g, nội địa) chiếm 10%

330000

Trà hồng sâm 4mg/g (3g*30 stick) – Daedong

Trong kho