Trà Hồng Sâm Hàn Quốc – Korean Red Ginseng Tea (dạng hộp 100 gói)

630,000 

Thành phần chức năng 90 g (3gx30 gói) – hàm lượng trên 1 ngày sử dụng (9g) tổng ginsenosides Rg1, Rb1 và Rg3 là 3,6 mg

Tinh chất hồng sâm (Thành phần rắn trên 60%, ginsenoside Rg1, Rb1 và Rg3 tổng 4mg/g, nội địa) chiếm 10%

630000

Trà Hồng Sâm Hàn Quốc – Korean Red Ginseng Tea (dạng hộp 100 gói)

Trong kho