Cao linh chi

Sản phẩm chiết xuất từ nấm linh chi đỏ hàn quốc được cô đặc dạng cao lỏng tiện lợi sử dụng, với nhiều loại tùy vào % chiết xuất linh chi và các thảo dược kèm.

Showing all 5 results