Bông đông trùng

Đông trùng họ thảo dạng bông nuôi cấy trên giá thể với hàm lượng dinh dưỡng cao dễ dàng sử dụng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Showing all 1 results