Đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo bản chất là sự ký sinh của 1 số loại nấm sợi trên thân con sâu bướm ở Tây tạng hay Nepan, ngày nay đông trùng tự nhiên rất hiếm, trên thị.

Showing all 14 results